MSRDC
symbol
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
Transforming Maharashtra's Transport Landscape
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
Maharashtra Samrudhi Mahamarg Logo